V Nitre dnes prebieha spočítavanie dopravy. Zameriavať sa má hlavne na križovatky

Výsledky sčítavania majú poslúžiť ako podklad pre riešenie dopravnej situácie v meste. Súvisieť majú aj s projektom predĺženia pešej zóny.

Pracovníci Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy dnes v Nitre vykonávajú sčítavanie dopravy. Sčítací pracovníci v reflexných vestách by podľa radnice nemali ovplyvniť premávku, doprava by nemala byť spomalená ani obmedzená. Pracovníci sa majú zameriavať najmä na križovatky. Nachádzať sa môžu v týchto lokalitách: Štúrova – Štefánikova, Tr. A. Hlinku – B. Slančíkovej – Akademická, Štúrova – Wilsonovo nábrežie, Farská – Palárikova, Farská – Mostná – Ďurkova, Mostná – Kmeťkova, Mostná – Wilsonovo nábrežie, Wilsonovo nábrežie – Kmeťkova, F.Mojtu – Palárikova.

Dôvodov sčítavacej akcie je viacero.

„Výsledky sčítania poslúžia ako podklad pre riešenie dopravnej situácie v centre Nitry. Sčítanie tiež súvisí s vypracovaním projektovej dokumentácie na predĺženie pešej zóny a na dopravno-kapacitné posúdenie križovatky Trieda Andreja Hlinku – B. Slančíkovej – Akademická,“ informuje Mestský úrad v Nitre.

Podľa mesta je o činnosti sčítavacích pracovníkov informovaná aj mestská a štátna polícia. Títo pracovníci si majú všímať počty a typy vozidiel prechádzajúcich križovatkami a údaje zapisovať do hárkov. „Informácie sa tiež získavajú z automatických sčítačov dopravy,“ dodáva úrad.

foto ilustračná: nh

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password