V Nitre by čoskoro mali vzniknúť biodiverzitné lúky

Vybrané priestory sa budú kosiť zriedkavejšie. Vytvoria priestor pre drobné vtáctvo a najmä opeľujúci hmyz. Mesto chce na túto tému viesť diskusie s obyvateľmi aj odborníkmi.

Radnica sa pridáva k mestám, ktoré sa k mestskej zeleni správajú šetrnejšie. Niektoré priestory sa preto budú kosiť zriedkavejšie. Biodiverzitné lúky môžu pomôcť nielen živočíchom, ale aj udržaniu vlahy v meste. „V rámci projektu zvažujeme výber desiatich až pätnástich lokalít tak, aby boli zastúpené v každej mestskej časti,“ informovala mestská poslankyňa Jarmila Králová, ktorá je zároveň iniciátorkou zámeru a predsedníčkou komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti pri mestskom zastupiteľstve.

Na vybraných lokalitách sa vysejú lúčne porasty, ktoré prinesú priaznivý priestor pre hmyz, drobné vtáky a najmä čmeliaky a včely.

Lúky sa budú kosiť menej intenzívne ako trávnaté plochy. „Lepšie tak budú zvládať vysoké teploty, po ktorých často kosený trávnik vysychá. Biodiverzitné lúky nestrácajú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu a pomôžu pri ochladzovnaí okolitého prostredia,“ objasnila iniciátorka projektu Jarmila Králová.

Témou biodiverzitných lúk sa bude zaoberať pracovná skupina v rámci komisie pre životné prostredie.

Vhodné lokality vyberú odborníci. Od septembra bude prebiehať osvetová kampaň a diskusie s obyvateľmi Nitry. „Na diskusiách budú odborníci z radov alergológov, klimatológov, vodohospodárov a včelárov vysvetľovať celkový prínos – so všetkými plusmi, mínusmi a rizikami. Privítame všetky dobré nápady a pripomienky občanov,“ doplnila Jarmila Králová.

Mesto zakladaním biodiverzitných lúk reaguje na meniace sa klimatické podmienky.

Výber a funkcia lokalít bude podmienená dostupnosťou a zlepšovaním kvality života obyvateľov. „Projekt sa bude uchádzať o podporu verejnosti otvorenou komunikáciou, verejnými diskusiami a pozitívnou argumentáciou,“ vysvetlil Štefan Lančarič z útvaru hlavného architekta.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password