V Nitre bude pôsobiť mládežnícky parlament

Po žiackom školskom parlamente to bude druhá organizácia, ktorá bude partnerom samosprávy a bude zastupovať záujmy detí a mládeže v Nitre.

Ako uviedol viceprimátor Miloslav Špoták, kým žiacky parlament zastupuje žiakov základných škôl, úlohou Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu je zastupovať stredoškolákov, teda mladých ľudí vo veku od 15 rokov. „Štatút pripravil jeho koordinátor spolu s prípravným výborom, s 11 mladými ľuďmi na základe inšpirácie z iných miest a v súlade so zákonom. Popisuje fungovanie Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu, jeho orgány, členstvo, hlasovanie a ďalšie fungovanie. Spoločne majú informovať mládež o tom, čo sa deje v mestskej samospráve a zároveň byť prostredníkom medzi mestom a mladými ľuďmi,“ vysvetlil Špoták.

Cieľom Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu má byť zvyšovanie povedomia mládeže v rôznych témach, podporovanie osobného rozvoja mladých a predovšetkým zastupovanie ich záujmov v meste.

Okrem toho bude organizovať aj svoje vlastné podujatia. „Bude zastrešovať staršiu mládež, ideálne všetky stredné školy, ktorých máme na území mesta približne 18. V rámci spolupráce mladých tam môže byť zástupca žiackeho školského parlamentu, ale aj zástupcovia dvoch akademických senátov vysokých škôl,“ doplnil Špoták.

Foto ilustračné: freepik.com

Televízia Nitrička

Forgot Password