V niektorých okresoch Nitrianskeho kraja začne radónový prieskum

Polročný projekt financovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni bude zisťovať objemovú aktivitu radónu v ovzduší.

Prieskum sa bude realizovať v lokalitách, ktoré boli vybrané na základe geologického prieskumu, a to v Levickom, Komárňanskom a Topoľčianskom okrese. „Odporúčajú sa okrajové časti mesta Levice a obec Žemberovce, okrajové časti mesta Komárno, mesto Kolárovo a mesto Topoľčany. Tie boli na základe prieskumu vybrané ako lokality s pravdepodobne najvyšším radónovým rizikom,“ informoval Mestský úrad v Leviciach.

Prieskum začne v polovici októbra. Prebiehať bude v dvoch etapách.

V rámci pripravovaného projektu má byť v 150 rodinných domoch na Slovensku a vo vybraných okresoch rozmiestnených 300 stopových detektorov na hodnotenie objemovej aktivity radónu v ovzduší budov. „Po uplynutí doby šiestich mesiacov má byť na rovnaké obdobie rozmiestnených ďalších 300 detektorov tak, aby bolo pokryté vykurovacie aj nevykurovacie obdobie. Spolu so stopovými detektormi na radón by mali byť umiestňované aj TLD detektory na hodnotenie gama žiarenia,“ upozornil magistrát.

Úrad verejného zdravotníctva SR hľadá ľudí, ktorí by sa do projektu chceli zapojiť.

Musí ísť o obyvateľov rodinných domov, ktorí spĺňajú viaceré špecifiká. „Nutnou podmienkou je okrem iného aj to, aby išlo o obydlia, ktoré sú trvalo obývané a v ktorých býva aspoň jedna osoba mladšia ako 18 rokov,“ pripomína levická radnica.

Rozhodovať bude vek rodinných domov aj to, či majú pivnicu, prípadne či boli rekonštruované. V každom vybranom dome budú následne osadené dva detektory v dvoch rôznych miestnostiach. Ich montáž zabezpečia pracovníci odborov ochrany zdravia pred žiarením ÚVZ SR a Regionálnych ÚVZ v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre. Podľa slov radnice by mali byť detektory v prvom kole rozmiestnené do 15. októbra 2020. „Výsledky vyhodnotenia budú obyvateľom domov poskytnuté po ukončení prieskumu, teda po jednom roku merania,“ uzavrel Mestský úrad v Leviciach.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password