Kapacity všeobecných lekárov má v nedostatkových okresoch podporiť finančný príspevok. V Nitrianskom kraji by sa to mohlo týkať 5 okresov

Finančná podpora má pomôcť s riešením dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

foto ilustračná: pixabay.com

Možnosť získať finančnú podporu sa týka nových aj existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nedostatkových okresoch. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti.

„Dňom 30. septembra 2022 môžu záujemcovia o príspevok podávať žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch Slovenska,“ informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

Cieľom podpory je zvýšiť kapacity ambulancií všeobecných lekárov.

Ide o takzvané nedostatkové okresy, kde žiadatelia môžu získať finančnú kompenzáciu nákladov na zriadenie a prevádzkovanie všeobecnej ambulancie počas jej prvého roka pre nových a existujúcich poskytovateľov.

V zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023 má Nitriansky kraj v 2. stupni rizikovosti 2 rizikové (okresy Nové Zámky a Topoľčany), v 3. stupni 3 rizikovo nedostatkové (okresy Komárno, Levice, Nitra) a vo 4. stupni 2 kriticky nedostatkové okresy (okresy Šaľa a Zlaté Moravce). V 1. stupni, kam patria zabezpečené okresy, sa nenachádza ani jeden.

Nedostatkové okresy môžu získať finančnú podporu v sume 50 000 eur. Počet príspevkov je však limitovaný, napríklad jeden okres môže získať 3 až 5 príspevkov.

Z údajov zo začiatku roka bol okres Nitra na tom s počtom 19 neobsadených všeobecných lekárskych miest na tom v kraji najhoršie. Za ním je s počtom 13 okres Levice, s 11 neobsadenými miestami okres Komárno, okresy Nové Zámky a Šaľa mali 8 neobsadených miest, okres Zlaté Moravce 6 a Topoľčany 8.

Televízia Nitrička

Forgot Password