V nedeľu otvoria obnovený Náučný historický chodník Hradisko Zobor

Vychádzka po hradisku bude spojená s komentovaným archeologickým výkladom.

Dospelí aj rodiny s deťmi môžu v nedeľu 19. júna zavítať na miesta, kde bolo v neskorej dobe bronzovej vybudované osídlenie, dnes známe ako Hradisko Zobor. Rovnomenné občianske združenie tu totiž v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky otvorí obnovený náučný chodník v dĺžke takmer 2 km, vedúci po korune valu hradiska.

„Hradisko Zobor bolo obývané pred viac ako 3000 rokmi. Podarilo sa nám vybudovať náučný chodník, ktorý prechádza pozdĺž celým valom hradiska,“ informoval Ivan Balla, predseda OZ Hradisko Zobor.

Ako nám povedal vedúci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR Peter Bisták, „tabule náučného chodníka po NKP Hradisku Zobor boli po cca 13 rokoch obnovené nielen po technickej stránke, ale aj po obsahovej. Pribudla aj druhá strana tabúľ s textom v anglickom jazyku. Trasa chodníka boli vyčistená, obnovené boli aj značky v teréne.“

Hoci chodník obnovili z grantov Mesta Nitra ešte v roku 2021, kvôli pandemickým opatreniam otvorenie odložili.

Záujemci budú môcť absolvovať náučnú vychádzku po hradisku, vedúcu od Liečebného ústavu na Pyramídu, doplnenú o komentovaný výklad archeológa Petra Bistáka a predsedu OZ Hradisko Zobor Ivana Ballu.

„Okrem informácií o hradisku na Zobore a o ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť aj s témami, ako sú ochrana archeologického dedičstva a využitie diaľkového výskumu zeme v archeológii,“ dopĺňajú organizátori.

Hradisko Zobor je výšinné hradisko z neskorej doby bronzovej s dobre zachovanými valmi a polokliešťovými bránami, ktoré je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Stretnutie bude v nedeľu 19. 6. 2022 o 10.00 hod. pri Liečebnom ústave na Zobore – pri turistickom rozcestníku. Predpokladané ukončenie je o 13.00 hod. na Pyramíde.

Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi, odporúča sa pevná obuv. Prechádzka sa uskutoční v prípade priaznivého počasia.

foto: Hradisko Zobor na snímke leteckého laserového skenovania (© Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR, © T. Lieskovský, STU Bratislava)

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password