V meste sa vlani vytriedilo takmer 41 percent odpadu

V Nitre sa v priebehu minulého roka vyprodukovalo vyše 47.000 ton odpadu.

Podľa údajov z mestského úradu sa z tohto množstva podarilo vyseparovať viac ako 19.000 ton odpadkov. „Je to 40,8 percenta z celkového objemu,“ informoval magistrát.

Vo vytriedených odpadkoch mal najväčší podiel biologicky rozložiteľný odpad v celkovom objeme 9395 ton.

Za ním nasledoval papier s hmotnosťou 2400 ton. Obyvatelia Nitry okrem toho vyseparovali aj 830 ton skla a viac ako 600 ton plastov.

Ako pripomenul referent pre odpadové hospodárstvo na mestskom úrade Martin Pavelka, od množstva vytriedených separátov sa odvíja aj výška sadzby poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu. „Jednoducho, triediť sa vyplatí. Šetríme tak nielen prírodné zdroje, ale aj našu peňaženku. Čím viac odpadu vytriedime, tým menej mesto musí platiť za uloženie odpadu na skládku odpadov,“ skonštatoval.

Televízia Nitrička

Forgot Password