V Leviciach zaznamenali zvýšený záujem o jódové tabletky

Mesto Levice v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine eviduje zvýšený záujem o jódové tablety.

„Naše mesto rozdávalo tabletky v roku 2017, exspirácia je do augusta 2022. Vydané tabletky budeme vymieňať v závislosti od termínu dodania, predpokladáme, že to bude v mesiacoch jún – august tohto roka,“ informoval primátor mesta, Ján Krtík.

Balenie obsahuje šesť tabletiek, tri na osobu.

Tabletky rozdalo mesto občanom, ktorí sú prihlásení na trvalý či prechodný pobyt v Leviciach, a tiež zamestnávateľom podľa počtu zamestnancov. Pre občanov s trvalým pobytom v priľahlých obciach a mestách preberali tabletky samosprávy. „V prípade, že si niekto tabletky neprevzal, môže si ich vyzdvihnúť v úradných hodinách mestského úradu,“ dodal Krtík.

Mesto je pripravené tabletky vydať aj občanom, ktorí sa prisťahovali a majú trvalý pobyt.

Tablety sa však dostanú i k občanom, ktorí sa prihlásili na prechodný pobyt a neprevzali si ich. Jódové tabletky sú určené len pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. „Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám, nezvyšuje ochranný efekt,“ informuje príbalový leták.

Užitie ochranných tabletiek počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

Televízia Nitrička

Forgot Password