V kresle hlavnej kontrolórky Nitry zostáva Darina Keselyová

Spomedzi 6 uchádzačov opäť získala dôveru mestských poslancov.

Darina Keselyová počas prezentácie pred voľbou hlavného kontrolóra (zdroj: Youtube Mesto Nitra)

Mesto Nitra má od 11. septembra staronovú kontrolórku. Svoje miesto obhájila Darina Keselyová, ktorá funkciu kontrolórky zastáva od roku 2014. V hlasovaní mestských poslancov uspela s 15 hlasmi.

Jej dozor nad aktivitami v meste sa tak predlžuje až do roku 2026.

„Budem sa snažiť naďalej vykonávať svoju prácu precízne a dúfam, že vás v nasledujúcom volebnom období nesklamem,“ vyjadrila sa na nedávnom mestskom zastupiteľstve Keselyová, pričom poďakovala za prejavenú dôveru.

Mestský úrad v Nitre (foto: NH)

„Poslanci si vybrali najdemokratickejší spôsob hlasovania, a to tajné voľby,“ uvádza nitrianska radnica. Celkovo sa o pozíciu uchádzalo 6 kandidátov, každý z nich mal pred hlasovaním možnosť predstaviť sa poslancom v krátkej prezentácii. Podstatná bola tiež flexibilnosť kandidátov, funkčné odbobie hlavného kontrolóra totiž začalo 11. septembra, čo nekorešpondovalo s pracovnými povinnosťami niektorých uchádzačov.

S 11 hlasmi skončila Adriana Šimorová, 2 hlasy získal Pavel Beňo, 1 hlas dostal Ferdinad Vítek, Viktória Valachovičová a Ján Michalko nezískali žiadny hlas.

foto ilustračná (zdroj: pixabay.com)

„Medzi úlohy útvaru (hlavného kontrolóra pozn. red.) patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,“ pripomína mestský úrad.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password