V kraji pribudnú cyklotrasy

Ponitrianska cyklomagistrála sa rozrastie o takmer 10 kilometrov asfaltových cyklotrás.

Ako informuje Nitriansky samosprávny kraj, na svojom augustovom riadnom zasadnutí schválilo spolufinancovanie projektu s názvom „Ponitrianska cyklomagistrála – I. etapa – 2. časť (1. úsek: Čechynce – Horný Vinodol)“ na základe výzvy IROP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb.

Poslanci Zastupiteľstva NSK schválili zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 54 460,- Eur ako aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu NSK.

„Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu je v súlade s platným Územným plánom NSK a so Stratégiou rozvoja cyklotrás v NSK na roky 2021 – 2027. Projekt prispeje k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy a zvýšeniu bezpečnosti na komunikáciách v NSK,“ informuje Nitriansky samosprávny kraj.

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie obcí Veľké Janíkovce, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Veľký Kýr a Horný Vinodol. Celková dĺžka cyklotrasy je 9,4 km. Projekt je pripravený na realizáciu z rozpočtu NSK v trvaní od septembra 2021 do augusta 2023.

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj

Zdroj foto: unspalsh.com

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password