V Kňazskom seminári sv. Gorazda začal nový akademický rok

Podľa rektora seminára sv. Gorazda Mariána Dragúňa bude v začínajúcom akademickom roku seminár navštevovať 60 študentov, z toho sú traja laici a dvaja rehoľníci.

Slávnostným Veni Sancte v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade začal v stredu v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre nový akademický rok. Pre sprísnené hygienické opatrenia sa však tradičné zhromaždenie v aule seminára po skončení liturgickej slávnosti neuskutočnilo.

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre si v tomto roku pripomína 305 rokov od svojho založenia.

V aktuálnom akademickom roku ho bude za Žilinskú diecézu navštevovať 22 študentov, z toho päť prvákov, za Nitriansku diecézu 20 študentov, z toho štyria prváci a za Banskobystrickú diecézu 12 študentov, z toho jeden prvák. Jeden seminarista študuje v Nitre za Trnavskú arcidiecézu.

Prvý kňazský seminár v priestoroch Horného mesta v Nitre bol zasvätený sv. Ladislavovi Uhorskému.

Založil ho 9. novembra 1715 vtedajší nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödi. Na tento účel daroval 2030 zlatých a dal zakúpiť v tejto lokalite tzv. almášiovský dom. Biskup do neho prijal prvých ôsmich klerikov. V roku 1776 ďalší nitriansky biskup Ján Gustíni postavil budovu Veľkého seminára, dnešného Teologického inštitútu. Zaviedol v seminári celé teologické štúdium a vymenoval prvých diecéznych profesorov. Podporovateľmi kňazského seminára boli aj jeho nástupcovia na biskupskom stolci. Augustín Roškováni dal v roku 1876 postaviť budovu Malého seminára, terajšieho Kňazského seminára svätého Gorazda.

Seminár bol dvakrát zrušený.

Prvýkrát v roku 1783 cisárom Jozefom II. a druhýkrát komunistickou štátnou mocou v roku 1950. Seminár v Nitre v roku 1990 obnovil nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec. Do prvého ročníka bolo vtedy prijatých 40 adeptov na kňazstvo. V roku 1995 bolo v nitrianskom seminári 150 bohoslovcov. Inštitúcia primárne slúži pre zabezpečenie kňazských štúdií a formácie seminaristov Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy.

Foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password