V Hospici u Bernadetky uložili relikviu blahoslaveného a posledného rakúskeho cisára Karola I.

Blahorečený bol pápežom Jánom Pavlom II. za svoju snahu o pokoj a mier. Habsburskú ríšu preberal v čase 1. svetovej vojny.

Modlitebná liga cisára Karola za mier medzi národmi

Cieľom uloženia relikvie blahoslaveného cisára Karola I. v kaplnke hospicu v Nitre je duchovné povzbudenie a pomoc pre trpiacich pacientov, slúžiacich pracovníkov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre (MPS).

Inštalácia relikvie blahoslaveného Karola sa konala vďaka iniciatíve vedúceho centra MPS v Nitre Jána Vanča, v spolupráci s Diecéznou charitou, Hospicom – Domom pokoja a zmieru u Bernadetky a Modlitebnou ligou cisára Karola za mier medzi národmi.

Modlitebná liga je slovenskou pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá bola schválená v roku 1949.

Karol I. nebol priamym dedičom rakúsko-uhorského trónu. Podľa Modlitebnej ligy bol až 5. v poradí. Život to však zariadil tak, že po samovražde korunného princa Rudolfa v Mayerlingu a atentáne na Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve sa Karol v roku 1914 stal následníkom trónu a v roku 1916, v čase 1. svetovej vojny, panovníkom Rakúsko-Uhorska.

„Nový panovník si stanovil za svoj hlavný cieľ – postarať sa o mier. Ako jediný z európskych politikov podporoval mierové úsilie pápeža Benedikta XV.,“ uvádza Modlitebná liga.

Napriek snahe sa mu cieľ nepodarilo splniť. Bol donútený s rodinou opustiť svoju vlasť a odísť do exilu, najprv do Švajčiarska a potom na portugalský ostrov Madeira. S manželkou princeznou Zitou Bourbon-Parma a ôsmimi deťmi žili v nevhodných podmienkach, čo spôsobili zhoršenie jeho zdravotného stavu. Posledný rakúsky cisár tak zomrel len ako 34-ročný. „3. októbra 2004 ho sv. pápež Ján Pavol II. blahorečil a bolo to posledné blahorečenie v jeho službe,“ dodáva liga.

Uloženie relikvie bolo súčasťou svätej omše, ktorú celebroval Štefan Vallo. V jej úvode požehnal obraz blahoslaveného, do ktorého bola vložená jeho relikvia zo stehennej kosti a obraz bol umiestený na bočnú stenu kaplnky.

„Stanislav Žlnay ako delegát Modlitebnej ligy pre Slovensko venoval osobnosti cisára Karola I., jeho príkladu osobnej a hlbokej kresťanskej zbožnosti, sociálnemu cíteniu a snahám o pokoj a mier medzi národmi, vďaka ktorým bol v roku 2004 blahorečený,“ uvádza Nitrianska diecéza.

Slávnosti sa zúčastnila aj arcivojvodkyňa Camilla von Habsburg-Lotringen, ktorá si prezrela priestory hospicu a spoločne s prítomnými sa zúčastnila na slávnostnom agapé.

Televízia Nitrička

Forgot Password