V grantovom programe Klub darcov sa bude vyberať zo 17 prihlásených projektov

Počas existencie Klubu darcov bolo v Nitre zatiaľ podporených 133 projektov.

foto ilustračná: pixabay.com

Do grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) sa do uzávierky prihlásilo 17 verejnoprospešných projektov na rozvoj Nitry. Individuálni darcovia ich môžu podporiť finančným príspevok. Členstvo v programe Klub darcov ich oprávňuje hlasovať, a tak rozhodovať o tom, ktoré z nich budú finančne podporené.

Projekty sú zamerané na kultúru, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie aj sociálna oblasť.

„Za projekty, ktoré môžu získať podporu Klubu darcov, sa bude hlasovať v dvoch kolách,“ informuje NKN.

Podporiť Klub darcov je možné aj teraz. Buď pravidelným, alebo jednorazovým príspevkom v sume nižšej ako 20 €, kedy sa stávate podporovateľmi klubu. Jednorazovým alebo pravidelným darovaním sumy 20 € a viac sa darca stáva členom klubu. Viac informácií o projektoch je dostupných na webstránke NKN.

Ponúkané projekty:

 • Vieš, čo ješ – OZ Nauč sa pomáhať
 • Religiózna filatelistická výstava Nitrafila 2023 – M. Ňaršík, M. Šajgalík, J. Maniaček
 • Od príbehu k ľudským právam – Knižnica miesto pre všetkých, n. o.
 • Komunita mysliaca pozitívne – OZ STORM
 • Pomoc mladým rodinám – OZ Podaj mi ruku Nitra
 • Podaj pomocnú ruku 2023 – S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý
 • Oddych na slniečku – ZSS Borinka Alzheimercentrum
 • Chrenová žije 2023 – M. Mučina, P, Ďuriš, M. Hodál
 • Kniežacie dni – D. Kuchynková, F. Halama, J. Jánsky
 • Skoky do vedy – OZ Viac ako učenie
 • Hudobná jar na Klokočine – OZ Spevácky zbor Nitria
 • Cesta k zdraviu – OZ Arteria Centrum
 • V zdravom tele zdravý duch – Správa zariadení sociálnych služieb
 • Miesto na oddych v školskom areáli – ZŠ sv. Marka
 • Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra – R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová
 • Modrý vták – Súkromné konzervatórium Nitra
 • Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali – J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá

Televízia Nitrička

Forgot Password