V centre Nitry bude platiť zákaz pitia alkoholu na verejnosti celodenne

Doteraz platil v Starom meste v čase nočného pokoja. Po prerokovaní mestským zastupiteľstvom bol zákaz rozšírený na celý deň.

Foto: archív TV Nitrička

Dôvodom bol podľa Dagmar Bojdovej, vedúcej Odboru kultúry mestského úradu, podnet firmy Nitrazdroj. Pôvodne v Starom meste platil zákaz pitia alkoholu v čase nočného pokoja od 22. do 6. hodiny.

V centre pešej zóny a jej okolí sa zvyknú pohybovať nižšie sociálne skupiny, neprispôsobiví občania a ľudia bez domova, ktorí zákaz porušujú.

Problémom je práve to, že alkohol požívajú aj v dennom čase, čo im doterajší predpis dovoľoval. „Vplýva to nielen na imidž mesta, ale aj na bežných návštevníkov a tiež na obyvateľov tejto časti mesta. Odozvou sú najmä kritické ústne, ale aj písomné podnety občanov,“ uviedla Bojdová.

Návrh bol po prerokovaní v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva a vo Výbore mestskej časti č. 2 Staré mesto posunutý na májové rokovanie mestského parlamentu. Poslanci Ján Vančo a Jarmila Králová počas zasadnutia vyslovili myšlienku, že problém neprispôsobivých občanov je treba vnímať komplexne a navrhli vytvorenie pracovnej skupiny.

Zákaz pitia alkoholu na verejnosti bol v časti Starého mesta rozšírený na celý deň. Rozhodnutie má priniesť zlepšenie.

Rozšírený zákaz neplatí 31. decembra od 18. hodiny do polnoci a 1. januára od polnoci do 5. hodiny. Okrem toho neplatí ani v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe splnených podmienok a na podujatiach a akciách, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mesto.

Televízia Nitrička

Forgot Password