V nasledujúcom školskom roku sa budú žiaci na Cabajskej učiť aj v eko triede

Projekt triedy pod holým nebom vybudovali vďaka grantu zamestnanci školy v spolupráci s rodičmi žiakov.

zdroj foto: www.nkn.sk

Vyučovanie v exteriéri je praktické najmä počas teplých dní, kedy sú vnútorné priestory škôl veľmi vyhriate, s upraveným areálom má navyše úplne iný rozmer. Na Základnej škole na Cabajskej 2 v Nitre síce nemajú vlastnú telocvičňu, multifunkčné ihrisko či preliezky, no podarilo sa im vybudovať eko triedu pod holým nebom.

„Ide o priestor s lavičkami a osvetlením, upraveným terénom, novým vymurovaným stĺpikom, výsadbou zelene a stromu, ktorý bude poskytovať tieň počas horúcich dní,“ hovoria predkladatelia projektu.

zdroj foto: www.nkn.sk

Projekt s názvom Oddychuj vonku vznikol vďaka grantovej výzve Nitrianskej komunitnej nadácie. Prostredníctvom grantu Strecha pre váš nápad sa školský dvor postupne mení a vytvára priestor pre pohybové aktivity i výchovno-vzdelávaciu činnosť.

K vybudovaniu sa pridali aj rodičia žiakov a zamestnanci.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Celý projekt podľa jeho autorky Barbory Marfoldiovej zo ZŠ Cabajská začali realizovať na jeseň v roku 2019. S ďalšími prácami pokračovali vo februári 2020, no situáciu skomplikoval koronavírus a zatvorené obchody. Kontaktovali preto firmu, ktorá im pomohla s dodávkou materiálu. „Následne sme za pomoci rodičov a zamestnancov školy začali budovať oporný múr a v marci klásť dlažbu. Lavičky sme pripevnili až v máji, pred príchodom žiakov do školy. V júni sme zasadili strom a kríky. Osvetlenie sme osadili ako posledné,“ vraví Barbora Marfoldiová. Projekt sa autorom a dobrovoľníkom podarilo dokončiť až v čase mimoriadnej situácie vyvolanej koronavírusom.

Eko triedu, kde môžu žiaci tráviť mnoho hodín vyučovania v prírode, budú teda naplno využívať v budúcom školskom roku.

„Keďže ide o environmentálnu učebňu, bude tu prebiehať vyučovanie – od jari až do jesene. Učebňa sa nachádza na slnečnom mieste, obklopená stromami a kvetmi, čo v letných mesiacoch bude obrovským prínosom,“ dodala autorka projektu. Miesto, ktoré bude priestorom pre oddych aj zábavu chcú doplniť rozšírením ekosystému o rôzne druhy rastlín. Eko trieda tak nájde uplatnenie vo všetkých ročníkoch v rámci predmetov biológia, prvouka, prírodoveda, ekológia či technická výchova.

V budúcnosti tu plánujú organizovať rôzne podujatia, priestor tiež doplnia výtvormi detí, eko tabuľou s informáciami ako sa starať o životné prostredie a miniarborétom.

zdroj foto: www.nkn.sk

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password