V Botanickej záhrade SPU budujú Ateliér interiérovej zelene. Môžete sa pridať aj vy

Priestory budú slúžiť na výstavy, prednášky, workshopy aj komunitné stretávanie a zdieľanie skúseností.

foto ilustračná: pexels.com

Nový priestor kreatívneho vzdelávania a kultúry pre študentov a návštevníkov Botanickej záhrady (BZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je v počiatkoch tvorby. Úvodnú etapu odštartoval prvý workshop.

„Vybudovaním ateliéru plánujeme vytvoriť stálu výstavnú expozíciu – zelenú oázu a novým priestorom nadviazať na expozičné skleníky BZ a učebňu BZ, čím sa získa komplexný a ucelený priestor pre polyfunkčné využitie,“ vysvetľuje botanická záhrada.

Navrhované mobilné nádoby s interiérovými rastlinami budú spoluvytvárať rôzne flexibilné moduly. Pôjde napríklad o výstavnú galériu, zázemie pre enviro a kultúrne workshopy a zázemie pre komunitné stretávanie a relax.

„Priestor bude lokalizovaný v chodbe interiéru BZ, medzi expozičnými skleníkmi o celkovej rozlohe 107,6m². Projektom Botanická záhrada plánuje predstaviť nové inovatívne prístupy v pestovateľských technológiách interiérových rastlín, vytvoriť podmienky pre stretávanie sa, spoznávanie a výmenu skúseností,“ informuje o budúcich plánoch vedenie BZ.

BZ SPU (foto: NH)

Ateliér má zdôrazňovať význam interiérovej zelene v živote človeka a jej vplyv na psychické a fyzické zdravie človeka.

Priestory budú využívané aj na komentované prehliadky, tematické, enviro a umelecké výstavy, prednášky a ďalšie workshopy. „Pre vybudovanie priestoru plánujeme uskutočniť  niekoľko pracovných stretnutí – workshopov so zapojením dobrovoľníkov a nadšencov BZ so záujmom o environmentálnu problematiku a záhradný dizajn,“ dopĺňa BZ.

Projekt je podporený v rámci grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie Inovatívne s Foxconnom 2022.

Televízia Nitrička

Forgot Password