V Bazilike sv. Emeráma sprístupnili výstavu. Venovaná je Jánovi Pavlovi II.

Pamiatku veľkého pápeža sv. Jána Pavla II. si prišli uctiť predstavitelia Nitrianskeho biskupstva, mesta Nitra aj Poľského veľvyslanectva.

Na Nitrianskom hrade v týchto dňoch sprístupnili výstavu venovanú pápežovi Jánovi Pavlovi II. Návštevníci ju nájdu v priestoroch dolnej lode katedrály. Slávnostnej vernisáže sa popri verejnosti a zástupcoch Poliakov žijúcich na Slovensku zúčastnili nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, veľprepošt katedrálnej kapituly sv. Emeráma Štefan Vallo, nitriansky primátor Marek Hattas aj zástupcovia Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku pod vedením Krzysztofa Strzałku.

Výstava vznikla pri príležitosti Roka sv. Jána Pavla II. a 100. výročia jeho narodenia s cieľom poukázať na jeho osobný vzťah k Slovensku a Slovákom.

Predstavitelia diecézy, mesta aj veľvyslanectva vo svojich príhovoroch zdôraznili prínos svätca v oblasti spoločensko-politických zmien aj pri presadzovaní kresťanských duchovných a sociálnych hodnôt. Po vernisáži a prehliadke si zúčastnení uctili pamiatku Jána Pavla II. položením kytice k soche na hradnom námestí a spolu s prítomnou verejnosťou zaspievali jeho obľúbenú pieseň Góralu czy ci nie zal. Spomienkovú akciu ukončila spoločná modlitba k Jánovi Pavlovi II. Na záver udelil nitriansky diecézny biskup prítomným požehnanie.

Výstava Ján Pavol II. a Slovensko bude pre verejnosť prístupná do 21. septembra.

Pripravilo ju poľské veľvyslanectvo a jej autorkou je prodekanka pre medzinárodné vzťahy Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Emília Hrabovec. Návštevníci Baziliky sv. Emeráma si počas nasledujúcich dvoch týždňov budú môcť prezrieť doteraz neznáme materiály zobrazujúce tri pastoračné cesty svätca na Slovensku, jeho úctu k cyrilo-metodskému dedičstvu i pápežovo úsilie pomôcť Slovensku v rokoch socializmu. „Umiestnenie výstavy na Nitrianskom hrade, ktorý sv. Ján Pavol II. osobne navštívil počas pastoračnej návštevy Slovenska v roku 1995 má za cieľ pripomenúť osobnosť a vzťah tohto pápeža ku Slovensku tým, ktorí ho ešte mali možnosť zažiť, ale aj tým, ktorí sa o ňom už môžu dozvedieť len z histórie,“ informuje biskupstvo.

Kroky svätého Jána Pavla II. viedli počas jeho návštevy Nitry, ktorú nazval aj „Betlehemom kresťanstva na Slovensku“ na Nitriansky hrad i do Katedrály – Baziliky sv. Emeráma. „V súčasnosti nesie priestor pred Nitrianskym hradom názov Námestie Jána Pavla II. a už niekoľko rokov námestie zdobí aj jeho socha,“ uzatvára Mesto Nitra.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password