Užívatelia drog si môžu odpracovať opravu okuliarov, lieky či kolky

Užívatelia drog či osoby pracujúce v sexbiznise majú možnosť prostredníctvom projektu 3P – práca, pomoc, podpora získať lepšie postavenie na trhu práce.

V programoch Združenia STORM, ktoré 19 rokov vykonáva aktivity zamerané na prevenciu rizík a škôd spôsobených užívaním drog, môžu v Nitre, Seredi a Trnave pracovať niekoľko hodín denne. 

„Odmenou im za to nie sú peniaze na ruku, ale šetrenie na vopred stanovený cieľ, napríklad na kolok za vybavenie nového  občianskeho alebo poplatok do zdravotnej poisťovne. Mali sme tu už klientov, ktorí si odpracovali opravu okuliarov, lieky alebo zaplatili výživné pre dieťa. Odpracovať si môžu čokoľvek zmysluplné, čo im skvalitní doterajší život. Učia sa tak zodpovednejšiemu správaniu sa, návyku na pracovný režim,“ skonštatoval Pavol Ščasný, štatutárny zástupca združenia. 

Klienti vykonávajú jednoduché práce v prítomnosti sociálneho pracovníka. Ide napríklad o balenie materiálu, upratovanie exteriérov, maľovanie stien.

foto ilustračná (pixabay.com)

„S klientmi sme vždy pri práci, aby sme využili vzniknutý priestor na kontakt, prácu s motiváciou či riešenie problémov, ktoré majú,“ povedala Andrea Kosírová Hugáňová, koordinátorka nízkoprahového programu ZÓNA v Seredi. Výhodou je krátkodobosť a dobrovoľnosť práce. Klient sa môže rozhodnúť, koľko hodín odpracuje. Napríklad na kolok na občiansky preukaz si dokáže zarobiť za päť hodín práce. „Niektorí sú odhodlaní odpracovať to v jeden deň, niektorí na to potrebujú viac času,“ zhodnotila koordinátorka.

Za šesť mesiacov odpracovalo 19 klientov 88 hodín, celkovo zarobili 352 eur. Zarobené peniaze minuli najmä na potraviny, lieky, kolky a kredit do telefónu.

Projekt 3P – práca, pomoc, podpora je podporený z programu ACF – Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Televízia Nitrička

Forgot Password