Ustanovujúce zasadnutie v Nitre: Mesto má novú mestskú radu a zloženie stálych komisií

Nové zloženie mestského zastupiteľstva Nitry má za sebou ustanovujúce zasadnutie. Medzi prerokovanými materiálmi boli okrem návrhu na schválenie mesačného platu primátora Nitry aj návrhy na zloženie Mestskej rady Nitry, výborov mestských častí či stálych komisií zastupiteľstva.

Foto: NH

Primátor Marek Hattas v úvode poďakoval poslancom, ktorí už v novom volebnom období nebudú pokračovať a privítal nových členov zastupiteľstva.

Pozície viceprimátorov budú po novom zastávať Miloslav Špoták, ktorý bude mať na starosti školstvo, vzdelávanie, prácu s mládežou, sociálne a komunitné služby a udržateľný mestský rozvoj a tiež nový viceprimátor Peter Mezei, ktorého oblasťami záujmu budú architektúra, územné plánovanie a verejný priestor. Obaja budú zo zákona členmi mestskej rady.

Ďalšími členmi rady sú Denisa Branikovičová, Igor Kršiak, Miloš Dovičovič, Štefan Štefek, Miroslav Gut, Pavol Obertáš a Ján Vančo.

Komisie mestského zastupiteľstva prešli zmenou.

Medzi 10 stálymi komisiami došlo k zlúčeniu komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy s komisiou pre kultúru a kreatívny priemysel.

  • Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť – predseda Ján Greššo
  • Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti – predsedníčka Jarmila Králová
  • Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť – predseda Štefan Štefek
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky – predsedníčka Petra Ajdariová
  • Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch – predseda Erik Král
  • Komisia pre mobilitu – predseda Andrej Sitkey
  • Komisia pre mládež školstvo a vzdelávanie – predsedníčka Marta Rácová
  • Komisia pre šport – predseda Ladislav Turba
  • Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca, primátora a hlavného kontrolóra – predsedníčka Adriana Filipová
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
foto ilustračná (pixabay.com)

Zastupiteľstvo neschválilo viaceré rozpočtové opatrenia.

Išlo napríklad o dofinancovanie projektu Kreatívneho centra, čím sa podľa primátora ohrozilo aj samotné fungovanie centra. „My sme nezabránili Kreatívnemu centru, aby sa pokračovalo alebo financovalo v zmysle projektu. My sme sa dostali do stavu, kde ste priznali, že je nezákonný,“ uviedol poslanec Igor Kršiak. Problémom bolo podľa jeho slov podpísanie dodatku k zmluve, ktorý nebol finančne krytý v rozpočte mesta.

Primátor sa však domnieva, že dodatok bol v súlade zo zákonom. Dodal, že projekt centra v hodnote 16,5 milióna eur hodili do koša. Pokiaľ ide o vzťah ku kultúre, je to podľa neho zlý signál začiatku volebného obdobia. Konanie vníma ako potopenie projektu, ktorý je z 95 % financovaný z Európskej únie.

Poslanec Miloš Dovičovič reagoval, že rozhodnutie nie je o vzťahu ku kultúre, ale o nakladaní s finančnými prostriedkami a podpísaní nekrytej zmluvy.

foto ilustračná: pixabay.com

Poslanci neschválili ani zvýšenie mesačného platu primátora z 4287 na 6431 €. To neprešlo napriek tomu, že primátor Hattas súčasne ako poslanec NR SR zatiaľ poberá primátorský plat maximálne v sume minimálnej mzdy.

Mestský parlament bude v aktuálnom volebnom období tvoriť niekoľko poslaneckých klubov.

Poslanecký klub Tím kraj Nitra je najpočetnejší. Jeho predsedom je Roman Ágh a ďalšími členmi sú poslankyňa Branikovičová, Mojtová, Víteková, Mesároš, Horváth, Král a viceprimátori Mezei a Špoták. Klub Spolu pre Nitru bude viesť Pavol Obertáš, členmi sú poslanci Sitkey, Turba a Dubaiová. Predsedom klubu Pro Nitria je poslanec Miloslav Hatala a členmi sú poslanci Vančo a Rathouský. Klub nezávislých poslancov Tím pre Nitru bude viesť predseda Štefan Štefek, doplnia ho poslanci Rácová, Gut, Welnitzová, Filipová a Vnučková. Predsedom klubu Fungujúca Nitra je Igor Kršiak, členov tvorí Ajdariová, Greššo, Dovičovič, Koštál, Moravčík.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password