Úspech študentky nitrianskej UKF: Jej snahu ocenili v súťaži Študentská osobnosť Slovenska

Doktorandka z katedry matematiky chce tento vedný odbor deťom priblížiť kreatívne cez matematické prechádzky.

Zdroj foto: Silvia Haringová

Katedra matematiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) má výnimočnú študentku Silviu Haringovú. Jej snaha začala na študijnom pobyte v Nemecku, ktorého cieľom bolo naučiť sa vytvoriť a používať na hodinách matematiky aktivitu „matematické prechádzky“.

Počas prechádzok žiaci riešia matematické úlohy priamo prepojené s reálnymi objektmi, pracujú v skupinách, využívajú meracie pomôcky, mobilné zariadenie a aplikáciu MathCityMap.

Silvia s matematickými prechádzkami pokračovala aj pri písaní diplomovej práce, precestovala celé Slovensko a vytvárala vlastné prechádzky. Po skončení štúdia chcela svoje vedomosti posunúť mladším generáciám ako učiteľka na základnej škole.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Jej školiteľka však prišla s nápadom, aby matematické prechádzky spropagovala aj ďalším učiteľom v rámci dizertačnej práce.

„Silvia Haringová sa na základe rozhodnutia Rady expertov stala laureátkou ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022 v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy,“ informuje o úspechu svojej študentky UKF.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž, ktorá vyzdvihuje mladé slovenské osobnosti na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Televízia Nitrička

Forgot Password