Úprava areálu UKF by mala zvýšiť jeho bezpečnosť aj atraktivitu

Univerzita začala s realizáciou vonkajších úprav areálu. Práce by mali zvýšiť bezpečnosť pohybu v bezprostrednom okolí školy.

Projekt je rozdelený na tri časti a všetky budú pokračovať ako jeden celok. Prvé úpravy začali minulý týždeň pri budove Výskumných laboratórií na Nábreží mládeže. Súčasťou projektu je doplnenie chodníkov, spevnených plôch a ich vybavenia v areáli školy, asanácia oplotenia a realizácia nového vrátane brány výjazdu do hospodárskeho dvora aj oprava terasy a nástupného schodiska pri Uniklube UKF. Vzniknúť by mala oddychová zóna s lavičkami, stojanmi a inými doplnkami.

Stavenisko si súťažou získaný dodávateľ prevzal 24. marca, no reálny výkon prác pre koronakrízu prebieha až od 18. mája.

Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na koniec augusta, vyzerá to však tak, že tento termín sa posunie. „Dúfame, že časový sklz takmer dva mesiace sa môže čiastočne kompenzovať tým, že sa ušetrí čas, v ktorom by sa v bežnom období konali promócie a v ktorom by podľa pôvodného harmonogramu boli práce pozastavené,“ vysvetlila vedúca Investičného oddelenia UKF Ľudmila Lampertová.

Celková suma investičnej akcie predstavuje 234-tisíc eur, z toho projektová dokumentácia je vyčíslená na 18-tisíc eur a cena realizačných prác na 216-tisíc eur. Univerzita požiadala o finančnú podporu ministerstvo školstva. „Ministerstvo schválilo na tento účel dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 90-tisíc eur. Nakoľko projekt je finančne náročnejší, zvyšných 126-tisíc eur dofinancuje naša univerzita z vlastných zdrojov, ktoré má na tento účel plánované,“ vysvetlila kvestorka univerzita Ľubica Ehrenholdová.

Foto: Archív Investičného oddelenia, UKF

Investičnou prioritou univerzity je ŠD Brezový háj

Jeho rekonštrukcia prebieha od augusta 2019, postup zhotovenia prác predpokladá ich ukončenie v riadnom termíne do júla 2021. Internát s kapacitou 357 študentov a 11 doktorandov by teda mohol byť uvedený do prevádzky v akademickom roku 2021/2022.

Univerzita pokračuje aj v ďalších investičných akciách, medzi nimi napríklad v rekonštrukcii štruktúrovanej kabeláže či sociálnych zariadení pri aule, naplánovaná je úprava vonkajšieho areálu pri Pedagogickej fakulte aj vybudovanie oddychovej zóny a systému polopodzemných kontajnerov v areáli ŠD Zobor.

Foto: Archív Investičného oddelenia, UKF

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password