Univerzita pripravila týždeň pre zdravotne hendikepovaných

Nitrianska univerzita pravidelne organizuje projekt, počas ktorého sa vzdelávajú aj ľudia z rôznych sociálnych zariadení zameraných na pomoc hendikepovaným.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre už po 7. krát zorganizovala XXL Akadémiu. Vzdelávacieho projektu sa zúčastnilo niekoľko hendikepovaných ľudí z viacerých zariadení sociálnych služieb z Nitry, Klasova, Zlatých Moraviec či Topoľčian.

Tridsať účastníkov absolvovalo týždeň plný vzdelávania a tvorivých aktivít.

Program pre účastníkov pripravila Katedra ošetrovateľstva a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Do programu prispela aj Univerzitná knižnica, Zariadenie sociálnych služieb Kreatív Klasov, Nitriansky kraj a mesto Nitra. „Stratégiou tohto vzdelávania je odstrániť rozdiely medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rozvíjať svoje schopnosti v maximálne možnej miere,“ uviedla Univerzita Konštantína Filozofa.

Na príprave projektu sa zúčastnilo vyše 90 ľudí. Zapojili sa pedagógovia, doktorandi, študenti, odborníci z praxe, ale aj dobrovoľníci.

Po imatrikuláciách sa účastníci presunuli na Katedru výtvarnej tvorby a výchovy, kde boli pre nich pripravené tvorivé dielne. „Niektorí modelovali z hliny, iní maľovali obrazy – vytvorili krásne, originálne diela, ktoré počas októbra plánujeme vystaviť v Galérii Univerzum,“ hovorí Ľuboslava Pavelová z Katedry ošetrovateľstva. Počas ďalších dní sa účastníci vydali po stopách histórie mesta, absolvovali prechádzky, hry a v Univerzitnej knižnici vytvorili vlastné knihy s názvom Z rozprávky do rozprávky. „Rozdelení v skupinkách pod dohľadom pracovníčok Univerzitnej knižnice vytvárali svoje vlastné príbehy na rôzne témy, napríklad čo kto vie, čo všetko naše oči vidia, futbal v zoo a podobne,“ hovorí riaditeľka knižnice Viera Tomková. Program pokračoval spoznávaním rastlín a kŕmením zvierat vo viváriu v Botanickej záhrade SPU a projekt zavŕšila slávnostná imatrikulácia za prítomnosti účastníkov aj organizátorov.

Zdroj foto: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password