Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú vyhlásila UKF, má vzbudiť hrdosť k dejinám krajiny

Deti a mládež sa môžu súťaže zúčastniť v rámci 5 tém. Prijímajú projekty v literárnej, výtvarnej aj elektronickej podobe.

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže vyhlásila Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa. Cieľom súťaže je povzbudiť budovanie hrdosti k dejinám vlastnej krajiny. „Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie,“ mieni univerzita.

Súťaz má výtvarnú, literárnu a elektronickú časť, zapojiť sa teda môžu žiaci a študenti s rôznymi záujmami, a to v rámci 5 tém:

  • Objavná výprava k misii Solúnskych bratov,
  • študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy,
  • podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve,
  • návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia,
  • Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby.

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a študentov stredných i vysokých škôl, respektíve univerzít. Predpokladom pre účasť v celoštátnom kole je úspech v školskom kole, v ktorom školy z jednotlivých kategórií vyberú maximálne 3 víťazné práce. „Súťaže sa môže zúčastniť študent/žiak, kolektív autorov, ktorí napíšu poéziu či prózu na danú tému v slovenskom jazyku, vytvoria výtvarné alebo elektronické dielo,“ uvádza sa v propozíciách súťaže.

Práce treba doručiť do 16. 4. 2021 organizátorovi súťaže – Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password