Unikátna operácia vo Fakultnej nemocnici v Nitre

V nitrianskej nemocnici prebehla unikátna operácia polypov.

Polypy sú výčnelky sliznice niektorého orgánu. Môžu mať nádorový aj nenádorový charakter. Často sa u pacientov vyskytujú polypy tráviaceho traktu, hlavne žalúdka a hrubého čreva. Rizikovým faktorom ochorenia je vek a nesprávna životospráva. Boj s polypmi pacientom odteraz uľahčí tím lekárov z Fakultnej nemocnice v Nitre.

Pacienti, ktorí by museli podstúpiť otvorenú chirurgickú operáciu v celkovej anestézii, majú teraz novú možnosť. Na Gastroenterologickej ambulancii Internej kliniky nitrianskej nemocnice po prvýkrát prebehla endoskopická submukózna disekcia polypu konečníka. Ide o miniinvazívnu endoskopickú operáciu veľkých polypov v žalúdku a hrubom čreve pomocou optického prístroja – endoskopu. Vysoko špecializovaný výkon vyžaduje veľkú skúsenosť, špičkové endoskopické vybavenie a finančne nákladné inštrumenty. Patrí do rúk špeciálne vyškoleného gastroenterologického tímu s dlhoročnou praxou. Na Slovensku sa daný typ operácie vykonáva iba v niektorých gastroenterologických centrách.

„Pacient nemusí podstúpiť rozrezanie brušnej steny, vo väčšine prípadov ani celkovú anestézu. Tento spôsob endoskopickej operácie je určený na odstránenie veľkých polypov, predovšetkým v žalúdku a konečníku, a to takým spôsobom, že stena orgánu ostane celistvá,“ povedala hovorkyňa nemocnie, Táňa Timková.

Operácia predstavuje minimálny zásah do tela pacienta a kratšiu dĺžku hospitalizácie, aj zotavovania po operácii. „Pri nekomplikovanom priebehu operácie môže väčšinou pacient 1 – 2 dni po výkone jesť a opatrne chodiť,“ doplnila hovorkyňa nemocnice. Operáciu môže podstúpiť každý, kto je vhodný aj pre štandardné odstránenie polypov, ale i pacienti, ktorí by pre celkové riziko nemohli podstúpiť veľkú brušnú operáciu či celkovú anestéziu. Ako každý invazívny zákrok, aj spomínaná endoskopická operácie nesie so sebou určité riziká či komplikácie, našťastie len zriedkavé.

Monika Hozáková

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password