UNICEF ocenil pokrok mesta pri integrácii ukrajinských utečencov

Informovala o tom nitrianska radnica, ktorá pripomenula, že aktivity mesta ocenili na pracovnom stretnutí aj predstavitelia UNICEF.

Mesto získalo z Detského fondu OSN pomoc v hodnote viac ako 630.000 eur. Aj vďaka tomu sa podarilo pokryť personálne náklady, rozšíriť priestorové a technické kapacity na školách, v školských a voľnočasových kluboch a skvalitniť prácu s mládežou. „Ide teda o prínos nielen pre deti a rodiny z Ukrajiny, ale pre všetkých v meste Nitra,“ zdôraznil mestský úrad.

Podľa magistrátu sa podarilo skvalitniť informačné, poradenské, integračné a ďalšie služby pre cudzincov.

Zároveň sa vytvorila prepracovaná stratégia integrácie cudzincov v meste. „Poskytujeme psychologickú podporu pre deti a rodiny prichádzajúce z Ukrajiny, ale aj pre ostatných záujemcov s takouto potrebou. Boli zverejnené aj dve grantové výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie, ktoré boli zamerané práve na sociálnu inklúziu,“ doplnila radnica.

V rámci integrácie sa v Nitre spustili aktivity na prepájanie detí a rodín na školách, vytvorili a posilnili sa aj podporné tímy na siedmich základných školách. „Na integráciu detí z Ukrajiny sa vytvoril tiež nízkoprahový klub na Novozámockej ulici a predškolský klub na Párovskej ulici. Súčasťou opatrení boli aj rôzne školenia či nákup 500 kníh dostupných pre krajskú knižnicu, základné školy a COMIN – kontaktné miesto pre cudzincov,“ pripomenula radnica po stretnutí so zástupcami organizácie UNICEF, ktoré sa konalo na mestskom úrade.

Podľa magistrátu UNICEF ocenil výsledky, ktoré Nitra dosiahla pri integrovaní utečencov a cudzincov do spoločnosti.

„Označili nás za lídra v oblasti začleňovania detí a rodín, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine,“ pripomenul.

„Nitra môže slúžiť ako inšpirácia. UNICEF oceňuje líderstvo mesta Nitra, ktoré preukázalo, že z úsilia o sociálnu inklúziu ukrajinských detí a ich rodín môže mať prospech celá komunita,“ cituje radnica vyjadrenie Michaely Bauer z UNICEF po stretnutí na mestskom úrade.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password