Ukrajinci sa zapojili so zveľaďovania areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Upratovacie a skrášľovacie práce v areáli robili ako symbol vďaky.

Do prác na skrášľovaní areálu univerzity sa pustili ukrajinskí študenti, odborní zamestnanci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre a ich rodinní príslušníci, ktorým univerzita poskytla dočasné ubytovanie v študentských domovoch,

„Počas sobotňajšieho dopoludnia 7. mája ošetrovali trvalkové záhony pred Študentským domovom A. Bernoláka a čistili areál v okolí Výskumného centra AgroBioTech,“ uvádza univerzita.

Podľa Maksyma Stankevycha, doktoranda Technickej fakulty SPU v Nitre je to symbol vďačnosti Ukrajincov za pomoc a podporu, ktorú im univerzita poskytuje. Dodal, že ukrajinskí študenti chcú v rámci svojich možností odovzdávať čo najviac síl a poznatkov svojej univerzite a Slovensku.

Do prác sa v areáli zapojilo takmer 20 dobrovoľníkov. Podporila ju aj iniciatíva Upracme Slovensko v rámci kampane GreatThanksDay. Počas prác účastníkov usmerňovala odborná zamestnankyňa Botanickej záhrady SPU Noemi Péterová a odborný zamestnanec SPU Roman Hrmo.

Maksym Stankevych dodáva, že ukrajinskí študenti SPU sa budú zapájať aj do ďalších akcií organizovaných univerzitou a mestom.

foto: SPU

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password