UKF zaznamenala obrovský úspech. V rámci programu Erazmus+získala takmer pol milióna eur

Nitrianskej univerzite sa v rámci programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odpornú prípravu podarilo získať grant vo výške 474 842 eur.

Ide o obrovský úspech. Alokovanou výškou grantu a počtom vysúťažených krajín sa projekt Erazmus+ KA107 stal najúspešnejším v histórii univerzity a v tomto akademickom roku aj najúspešnejším spomedzi podaných projektov tohto typu na Slovensku. Prihláška projektu bola vytvorená vo februári pod vedením prorektorky pre medzinárodné vzťahy Martiny Pavlíkovej v súčinnosti Oddelenia pre medzinárodné vzťahy a s ďalšími funkcionármi a pedagógmi pôsobiacimi na UKF.

Projekt je zameraný na podporu vzdelávania, výskumnej činnosti a spolupráce medzi partnerskými krajinami.

Ich počet je 19 a patrí medzi ne napríklad Albánsko, Kanada, Rusko, Ukrajina ale aj exotika ako Čína, Egypt, Mexiko, Kuba či India. V projekte UKF žiadala o granty pre krajiny, s ktorými konkrétni vedecko-pedagogickí pracovníci preukázali významnú medzinárodnú spoluprácu. Kvalitné spracovanie prihlášky dokazuje a verbalizované hodnotenie: „Žiadateľ vo väčšine prípadov veľmi vhodne popísal reálie doterajšieho vývoja jednotlivých partnerstiev a vhodne zakomponoval odborné opodstatnenie a dosiahnuté výsledky.“

Medzinárodné mobility v rámci schválených partnerských krajín budú podľa Martiny Pavlíkovej realizované s dôrazom na incoming mobility študentov a zamestnancov. V rámci získaného projektu budú finančne podporené typy študentských aj zamestnaneckých mobilít za účelom štúdia, stáže, výučby aj školenia.

Od aktivít univerzita očakáva významné posilnenie internacionalizácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a rozšírenie jej medzinárodného renomé.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password