UKF začala s rekonštrukciou internátneho bloku. V pláne má ďalšie investičné akcie

Blok internátu Zobor má byť do kompletnej prevádzky uvedený v budúcom akademickom roku.

Foto: ukf.sk

Po exteriérových úpravách v areáli univerzity na Dražovskej ulici, v areáli Študentského domova Brezový háj a po rekonštrukcii kotolne na Triede Andreja Hlinku, začala rekonštrukcia bloku H Študentského domova Zobor.

„Od septembra 2023 sa začala rekonštrukcia ŠD Zobor – blok H s investičným nákladom 1 164-tisíc eur s DPH, z toho 425-tisíc eur bude financovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu a 739-tisíc eur z vlastných zdrojov UKF. Predpoklad ukončenia stavebných prác je koniec februára 2024,“ uviedla kvestorka Univerzity Konštantína Filozofa Ľubica Ehrenholdová.

Interiérové vybavenie má byť kompletne vymenené, pričom blok H má byť do prevádzky uvedený od akademického roka 2024/2025.

Podľa kvestorky bude k úpravám okolia študentských domovov univerzity patriť aj vybudovanie polopodzemných kontajnerov pri internáte Nitra. To bude mať vplyv na estetiku areálu, ale aj efektívnejšie a ekologickejšie nakladanie s odpadmi

Televízia Nitrička

Forgot Password