UKF vyhovie študentom pedagogických predmetov. Čaká ich viac praxe

Študenti učiteľských programov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre budú môcť absolvovať prax vo vyššom rozsahu ako doteraz.

Umožní im to nový projekt, do ktorého sa univerzita zapojila. Jeho celkový rozpočet je takmer 467-tisíc eur. „Zapája študentov všetkých učiteľských študijných programov, ktorým vďaka projektu pribudli predmety pedagogickej praxe,“ informovala univerzita.

Viac praxe si vyžiadali študenti.

Vyplynulo to z rôznych dotazníkov hodnotenia kvality štúdia, UKF pritom podľa slov projektovej manažérky a prorektorky pre vzdelávanie Jany Duchovičovej patríme k univerzitám s najväčším rozsahom praktickej prípravy: „Naši študenti majú možnosť absolvovať pedagogickú prax v rozsahu od 450 do 550 hodín priamo v školách a školských zariadeniach. Napriek tomu sme chceli reagovať na ich požiadavku a rozsah praktickej prípravy ešte viac zvýšiť.“

Súčasťou projektových aktivít je aj tvorba metodických materiálov, do ktorej sa zapojilo takmer 60 zamestnancov fakulty prírodných vied, pedagogickej fakulty, fakulty stredoeurópskych štúdií a filozofickej fakulty. „Očakávame tiež, že projekt prispeje aj k zvýšeniu počtu cvičných učiteľov a cvičných škôl a prispeje tak k výraznejšiemu a kvalitnejšiemu sieťovaniu informácií v edukačnej praxi,“ dodala Duchovičová.

Televízia Nitrička

Forgot Password