UKF v Nitre pripravila pre ľudí so špeciálnymi potrebami Akadémiu XXL

Akadémiu XXL absolvuje 28 osôb.

Ide o osoby zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a z komunity mesta, informovala Ľuboslava Pavelová z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Vzdelávacie workshopy a semináre sú vedené pedagógmi a odborníkmi.

Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických celkov. Účastníci absolvujú slávnostnú imatrikuláciu, výtvarný workshop, podujatia o folklóre a tradíciách, aj o rozvoji komunikačných zručností a tímovej spolupráci. Vyvrcholením projektu bude slávnostná promócia absolventov akadémie, ktorá sa uskutoční 21. júna.

Cieľom 10. ročníka Akadémie XXL je prostredníctvom práce, interakcie a aktívnej umeleckej, spoločenskej činnosti v akademickom prostredí naučiť študentov zvládať činnosti každodenného života.

Aktivity vedú účastníkov k väčšej samostatnosti, aktivizácii, radosti a úspešnej integrácii, skonštatovala Pavelová.

Televízia Nitrička

Forgot Password