UKF v Nitre podpísala memorandum o spolupráci s Talianskom

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) bude spolupracovať s Talianskom v rôznych sférach vzdelávania a výskumu na medzinárodnej úrovni.

Memorandum o porozumení podpísali rektor UKF Libor Vozár a splnomocnená veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku J. E. Catherine Flumiani.

Predmetom Memoranda je vzájomná spolupráca signatárskych strán v oblasti vzdelávania a organizácie kultúrnych podujatí pre študentov UKF v Nitre v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr, počnúc od mája 2023 na dobu neurčitú, informovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Martina Pavlíková.

Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave sa bude podieľať na spolupráci v rámci oblasti vzdelávania a organizácie dohodnutých kultúrnych podujatí pre študentov UKF v Nitre, ktoré v zmysle platného študijného plánu bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr poskytuje Katedra romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty UKF.

Zároveň sa zaviazalo prispievať k realizácii partnerstiev a výskumných projektov s talianskymi univerzitnými inštitúciami a prispievať k iniciatívam na podporu talianskeho jazyka aj v inštitúciách tretích strán, ako sú stredné školy v meste Nitra a jeho okolí, zameraným na podporu štúdia talianskeho jazyka aj na akademickej úrovni.

Televízia Nitrička

Forgot Password