UKF v Nitre organizuje pre študentov Kariérny deň

Dnes sa už po štvrtýkrát na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil Kariérny deň. Univerzita uskutočňuje toto podujatie v spolupráci s Poradenským a servisným centrom a Národným kariérnym centrom.

Kariérny deň je príležitosť pre študentov a absolventov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre stretnúť sa s potenciálnymi zamestnávateľmi, či vypočuť si motivačné a informatívne prednášky.

Kariérny deň tvoria tento rok dve podujatia. Dopoludnia to je Business Breakfast, na ktorom sa stretnú zástupcovia firiem s pedagógmi a zástupcami študentov UKF. „Stretnutie je na tému spolupráce firemných partnerov a UKF. Hovoriť sa bude o programoch, ktoré firmy ponúkajú študentom a tiež o výmene skúsenosti. V rámci stretnutia sa vytvorí priestor nielen na diskusiu, ale aj na nadviazanie osobných kontaktov,“ informovala nás Ľubica Lachká z Poradenského a servisného centra pre študentov – Job kontakt UKF.

Druhú časť Kariérneho dňa tvorí podujatie Table Talking, počas ktorého budú firmy priamo študentom prezentovať svoje vzdelávacie programy, ako aj možnosti brigád a zamestnania. „Vysokoškoláci tak môžu získať informácie o tom, aké možnosti existujú na trhu práce, aké zamestnania sú pre nich vhodné a dozvedia sa aj o spôsoboch odmeňovania. Na základe týchto informácií sa potom môžu lepšie rozhodnúť pre svoje budúce zamestnanie,“ doplnila Lachká.

Na Kariérnom dni UKF v Nitre za účasti študentov dvanástich katedier sa bude prezentovať aj desať známych firiem – Foxconn, Adecco, InsData (UNIQA Group Service Center Slovakia), spoločnosť Henkel Slovensko, SAIA Nitra, spoločnosť Muehlbauer Technologies, spoločnosť Andritz Kufferath, Ledvance, Premier aquatics (program Work and Travel a spoločnosť SNAP international.

„Pevne veríme, že osobné stretnutie našich študentov so zástupcami firiem podporí komunikáciu a spoluprácu medzi nimi a otvorí im cestu k sprostredkovaniu práce, stáže, brigády a praxe,“ dodáva na záver Ľubica Lachká.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password