UKF sa zapojí do podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Jednotlivé aktivity jubilejného 20. ročníka budú prebiehať od 6. do 12. novembra.

Ako informovala Univerzita Konštantína Filozofa (UKF), zamestnanci univerzity v spolupráci so študentmi a externými partnermi pripravili 81 vedeckých a umeleckých podujatí, ktoré sú určené odbornej aj laickej verejnosti, žiakom základných škôl a študentom stredných i vysokých škôl. „Čakajú ich zaujímavé prednášky, odborné semináre, konferencie, workshopy, diskusie, prezentácie, prehliadky odborných laboratórií, exkurzie, súťaže, premietanie filmov, ale aj podujatia v online priestore,“ uviedla UKF.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

„Cieľom podujatia je práve propagácia a popularizácia vedy a techniky. Zároveň má vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o poznatkoch, ktoré nám veda prináša,“ doplnili organizátori.

Zdroj foto: UKF

Televízia Nitrička

Forgot Password