UKF pripravuje Študentský domov Zobor

Rektor UKF Libor Vozár vyhlásil stav pohotovosti.

Univerzita na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a podľa pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje Študentský domov Zobor na ubytovanie a stravovanie pre fyzické osoby, ktorým je nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre prevádzku karanténneho zariadenia. Študenti, ktorí sú ešte v ŠD Zobor ubytovaní, budú presunutí na ŠD UKF Nitra.

Vykonávanie ďalších činností v ŠD Zobor už nie je v kompetencii UKF. Univerzita tak koná v národnom záujme eliminácie potenciálneho šírenia pandémie na Slovensku.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password