UKF pripravila pre žiakov show Fyzika všetkými zmyslami

Fyzikálna show sa bude venovať ohňu a ľadu a je určená pre žiakov základných škôl.

Podujatie s názvom Fyzika všetkými zmyslami sa bude konať počas dopoludní od 19. do 21. decembra v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Ako uviedli organizátori, žiaci sa v rámci pripravených experimentov dozvedia, ako môže drôt prejsť ľadom, či je možné zapálenie sviečky bez dotyku knôtu, či môže prskavka horieť pod vodou a ďalšie zaujímavé fakty.

„Naša prezentácia nie je len o zábave, ale aj o osvetlení týchto úžasných javov prostredníctvom poučných experimentov, ktoré deťom rozšíria obzory v prírodných vedách,“ uviedla Ľubomíra Valovičová z UKF.

UKF pripravuje pre deti fyzikálnu show pravidelne. Jej cieľom je umožniť žiakom spoznávať krásu prírodných vied a podnietiť ich záujem o fyziku a jej zaujímavé javy. „Našu vianočnú show pripravila Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie. Od utorka (19. 12.) do štvrtka (21. 12.) ju navštívi približne 1000 žiakov základných škôl z celého západoslovenského regiónu. Zaujímavosťou tohtoročného prihlasovania bolo, že už za prvých 15 minút bolo na show prihlásených 800 žiakov,“ skonštatovala Valovičová.

Ako pripomenula, na tohtoročnú tému oheň a ľad sa účastníci show pozrú z rôznych pohľadov a cez zaujímavé experimenty.

„Ide o prepojenie poznatkov z fyziky a z chémie, ktoré vytvára zaujímavé súvislosti medzi týmito dvoma odvetviami vedy,“ dodala Valovičová.

Televízia Nitrička

Forgot Password