UKF pozýva maturantov na deň otvorených dverí

Univerzita Konštantína Filozofa otvára svoje brány všetkým záujemcom o štúdium v akademickom roku 2020/2021. Čaká ich bohatý program a množstvo užitočných informácií, aj z pohľadu samotných študentov.

Celouniverzitný Deň otvorených dverí UKF 2020 sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2020 o 8.30. K dispozícii bude prehliadka všetkých priestorov univerzity, ktoré sa nachádzajú na Triede Andreja Hlinku 1, Štefánikovej 67, Dražovskej 4, Hodžovej 1, Kraskovej 1, Nábreží mládeže 91 a Slančíkovej 1.

„Tento deň môže byť zaujímavým a inšpiratívnym dňom pre mnohých maturantov, ale aj pre záujemcov o magisterské či doktorandské štúdium,“ hovorí UKF v Nitre a dopĺňa: „Od 8.30 h čaká na návštevníkov bohatý program. Budú si môcť prezrieť priestory univerzity, oboznámiť sa s jej štruktúrou, jednotlivými fakultami, katedrami, pracoviskami a aktivitami školy.“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je inštitúciou s vyše 60 ročnou tradíciou vzdelávania a patrí medzi 6 najlepších univerzít na Slovensku. Navštevuje ju viac ako sedemtisíc študentov, ktorých oslovilo široké spektrum študijných programov celkom na piatich fakultách. DOD sa začne na každej z nich v odlišnom čase.

zdroj: archív UKF

O 8.30 môžu záujemcovia nahliadnuť do zákutí Pedagogickej fakulty. O 9. hodine odprezentujú svoje študijné programy a aktivity Fakulta prírodných vied a Filozofická fakulta. Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva možno navštíviť od 9.45 a Fakultu stredoeurópskych štúdií od 10.45.

Všetky výučbové a výskumné priestory vrátane technologických a knižničných si môžu návštevníci pozrieť aj s odborným výkladom.  

„Fakulty, ich katedry a špecializované pracoviská si pripravili aj ďalšie zaujímavé podujatia, ktorými chcú osloviť potenciálnych študentov. Ponúknu workshopy, prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, náučné exkurzie, popularizačné a zážitkové aktivity, interaktívne praktické i odborné ukážky, výstavy, informačno-konzultačné stánky a mnoho iného,“ informuje univerzita.

Podrobný program Dňa otvorených dverí na UKF v Nitre nájdete tu.
zdroj: archív UKF

Ak aj vy máte záujem o štúdium na UKF v Nitre, určite vo štvrtok príďte. Dozviete sa informácie o podmienkach a termínoch prijímacieho konania všetkých foriem štúdia. Zistíte tiež ako správne podať prihlášku, či aké je uplatnenie absolventov univerzity na pracovnom trhu. Oboznámite sa aj s ponukou študentských organizácií a možnosťami mobilít a projektov v zahraničí. V neposlednom rade vás organizátori DOD informujú o podmienkach ubytovania a aktivitách študentov.

„Účastníkov DOD 2020 na UKF iste oslovia konkrétne ponuky, ktoré sa dozvedia od študijných poradcov každej z fakúlt, ale aj osobné skúsenosti a postrehy mladých ľudí, ktorí už na UKF študujú,“ dodáva UKF v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password