UKF otvorí štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

Štúdium zabezpečí Katedra náboženských štúdií UKF, ktorá dlhodobo ponúka bakalárske a magisterské štúdium v tomto programe.

Filozofická fakulta UKF v Nitre (foto: TV Nitrička)

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre otvorí v septembri trojročné rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Určené je pre učiteľov z praxe, ktorí si chcú doplniť tretí aprobačný predmet. Štúdium zabezpečí katedra náboženských štúdií na filozofickej fakulte. „Záujemcovia o štúdium môžu svoje prihlášky posielať do 15. augusta 2021 na Katedru náboženských štúdií UKF, ktorá dlhodobo ponúka bakalárske a magisterské štúdium v odbore učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom,“ informovalo nitrianske biskupstvo.

Katedra náboženských štúdií je nástupníčkou vysokoškolského pracoviska, kde už krátko po novembri 1989 začali vzdelávať budúcich katechétov.

„Východiskovou myšlienkou vzniku pracoviska bola snaha jezuitu pátra Jozefa Opralu prepojiť možnosti a perspektívy náboženskej výchovy s etikou, pomáhajúcimi profesiami a misijnou činnosťou,“ pripomenulo biskupstvo.

Televízia Nitrička

Forgot Password