UKF otvára nové študijné programy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre reaguje na pracovný trh. Otvorila dva nové akreditované študijné programy.

UKF ako jediná slovenská univerzita ponúka dva akreditované študijné programy manažment vzdelávania a verejnej správy. Ich výučba bude prebiehať na Pedagogickej fakulte a Fakulte prírodných vied UKF.

„Uvedené študijné programy ponúkajú záujemcom rozšírenú ponuku reálnych možností uplatnenia v praxi získaním kvalifikácií až z dvoch študijných odborov súčasne,“ informuje Mária Písoňová z katedry pedagogiky. Zároveň dodáva, že tieto študijné programy sú v súlade s aktuálne platným katalógom pracovných činností, Národnou sústavou povolaní v SR a ďalšou legislatívou. 

Hlavným odborom študentov bude učiteľstvo a pedagogické vedy (andragogika), vedľajším politické vedy, pôvodne verejná politika a verejná správa.

Štúdium je určené absolventom stredných škôl, bakalárskych a magisterských štúdií, súčasným aj potenciálnym riaditeľom a vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zamestnancom verejnej správy.

Možnosť uplatnenia absolventov v praxi sa pohybuje najmä v oblasti manažérskych pozícií, a to v oblastiach profesijného vzdelávania, vzdelávacích inštitúciách, verejnej správe, personálnych a headhuntingových agentúrach a v inštitúciách zabezpečujúcich vzdelávanie dospelých.

Záujemcovia o štúdium môžu svoje prihlášky zasielať do konca marca. Univerzita prvých študentov nových odborov privíta už budúci školský rok.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password