UKF odpúšťa poplatky a presúva termín odovzdania záverečných prác

Práce sa budú odovzdávať iba elektronicky. Netreba ich dať tlačiť ani viazať.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár už študentom ubytovaným na nitrianskych internátoch oznámil, že poplatok za ubytovanie im bude odpustený. Podľa rektora univerzita musela pod vplyvom súčasnej bezpečnostnej situácie urobiť rad „bezprecedentných krízových opatrení“, medzi ktoré patrí obmedzenie prevádzkových, stravovacích aj ubytovacích zariadení.

„Napriek tomu, že ide o rozhodnutie z dôvodu ,vyššej mociʻ pokladáme za nenáležité, aby ste i naďalej za ubytovanie platili tak, ako ste sa zaviazali v ubytovacej zmluve,“ vyjadril sa Libor Vozár. Všetci študenti, ktorí v súčasnosti nemôžu využívať internátne priestory, majú ubytovací poplatok za apríl odpustený. Ak niekto už poplatok za apríl 2020 uhradil, platba sa použije v ďalších mesiacoch.

V prípade vzniku preplatku bude univerzita peniaze vracať na účty po skončení zmluvného vzťahu.

Študentský domov Nitra (zdroj: ukf.sk)

Odpúšťajú sa aj poplatky za upomienky v knižniciach.

Univerzitné knižnice UKF a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity aj Krajská knižnica Karola Kmeťka sa z pochopiteľných dôvodov rozhodli do odvolania pozastaviť generovanie upomienok za vypožičanú literatúru. Krajská knižnica čitateľov žiada, aby dočasne knihy nevracali prostredníctvom Biblioboxu na ulici Fraňa Mojtu.

Odovzdanie záverečných prác sa posúva.

Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia UKF môžu záverečné práce odovzdávať neskôr. Pôvodne sa mali práce odovzdávať do 24. apríla 2020. Aktuálne je najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do akademického informačného systému (AIS) 9. máj 2020. Študenti teda dostali 2 týždne navyše. Ideálne by bolo, ak by teraz už mali záverečné práce takmer hotové. Zatvorené knižnice a školy im ale nepomáhajú. Či im teda 2 týždne pomôžu, je otázne.

Odovzdávať sa budú iba elektronicky.

Ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení,“ informovala UKF. Zadanie, ktoré je potrebné vložiť do záverečnej práce si môže študent priamo vygenerovať v AIS. Papierové licenčné zmluvy tiež nie sú potrebné, UKF zavádza elektronickú archiváciu zmlúv.

Výučbové obdobie sa posúva do 25. apríla. Skúškové obdobie pre budúcich bakalárov bude trvať od 27. 4. do 30. 5. 2020. Magisterský stupeň bude skúškovať od 27. 4. do 16. 5. 2020. „UKF má záujem, aby študenti končiacich ročníkov ukončili svoje štúdium v tomto akademickom roku, t. j. najneskôr do 31. augusta 2020,“ prezradila univerzita.

Termíny a spôsob konania štátnej skúšky bude podmienený vývojom súčasnej pandémie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password