UKF investuje do zvýšenia kapacity a rekonštrukcie svojich internátov

Ďalšiu modernizáciu študentských domovov (ŠD) pripravuje aj v nasledujúcom období.

V septembri sa začala rekonštrukcia bloku H v ŠD Zobor.

„Investičné náklady sú 1.164.000 eur, z toho 425.000 eur bude financovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu a 739.000 eur z vlastných zdrojov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF). Predpoklad ukončenia stavebných prác je koniec februára 2024. Počíta sa aj s kompletnou výmenou interiérového vybavenia. V rámci úprav okolia študentských domovov UKF sa pripravuje vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov pri internáte Nitra,“ uviedla kvestorka univerzity Ľubica Ehrenholdová.

Ako pripomenula, k existujúcim internátom Zobor a Nitra pribudol v roku 2021 aj nový ŠD Brezový háj.

Posledná etapa jeho rekonštrukcie prebiehala od augusta 2019 do augusta 2021. „Cena stavebného diela bola 5,8 milióna eur. Ďalšie úpravy v areáli ŠD Brezový háj prebiehali aj po jeho otvorení. Ich cieľom bolo riešenie exteriérov z hľadiska dopravného riešenia, statickej dopravy a peších komunikácií. To všetko v nadväznosti na úpravy zelených plôch. Projekt úprav v areáli ŠD Brezový háj v hodnote viac ako jeden milión eur sa čiastkovo realizoval z projektu Zelené univerzity a zo zdrojov UKF,“ doplnila Ehrenholdová.

Zdroj foto: ukf.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password