UKF čoskoro na DOD privíta uchádzačov o štúdium

Dátum sa blíži. Nitrianska univerzita pre budúcich študentov pripravuje program dňa otvorených dverí.

„Súčasťou rozhodovania sa, kam na vysokú školu a čo študovať, je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje,“ uvádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Pozývame preto verejnosť 16. februára 2023 od 9.00 do 13.00 na pôdu univerzity.

Uchádzači o štúdium sa tu môžu zoznámiť s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.

Prečo študovať na UKF sa dozvedia aj zo slov a videí študentov či absolventov.

V rámci programu Dňa otvorených dverí UKF budú pripravené

  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční, spojené s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy a aktivity prezentujúce študijné programy,
  • a iné zaujímavé aktivity.

Televízia Nitrička

Forgot Password