Učitelia a študenti UKF už takmer dva mesiace pomáhajú v nemocnici

Podieľajú sa na starostlivosti o pacientov. Pedagógovia sa striedajú aj pri očkovaní.

zdroj foto: archív respondentov a FSVaZ/ukf.sk (vľavo Natália Krajčíková, vpravo Kamila Kracíková)

Vysokoškolskí pedagógovia a študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pomáhajú fakultnej nemocnici zvládať situáciu počas pandémie. Už od konca decembra tam pravidelne pracuje 11 pedagógov a 24 študentov katedry ošetrovateľstva a katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny.

UKF na spoluprácu oslovilo vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre v čase krízového stavu.

Učitelia i študenti univerzity sú súčasťou tímov, ktoré plnia úlohy v prvej línii poskytovania zdravotníckej starostlivosti. „Priebežne sú zaraďovaní na jednotlivé kliniky a oddelenia nemocnice, kde spolupracujú so sestrami v rámci ošetrovateľských tímov,“ uviedla Jana Černáková z UKF.

Pedagógovia z oboch katedier sa striedajú pri očkovaní ľudí vo vakcinačnom centre nitrianskej nemocnice.

Študenti zasa vykonávajú základnú ošetrovateľskú starostlivosť a pomáhajú na klinických pracoviskách a mobilných odberných miestach pri diagnostike ochorenia COVID-19. Ich poslaním je pomôcť v ťažkej situácii najmä sestrám v starostlivosti o pacientov. Podporuje sa tým ich prosociálne správanie ako súčasť odbornej prípravy práce v pomáhajúcich profesiách. Popri tom musia zvládať dištančnú výučbu v škole a predtým všetky skúšky v rámci semestra,“ pripomenula Černáková.

Televízia Nitrička

Forgot Password