Účastníci cyrilo-metodského putovania získajú certifikát

V rámci Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2021 sa v sobotu 3. júla uskutoční v poradí už piaty ročník cyrilo-metodského putovania z Dražoviec cez Zoborský kláštor na Nitriansky hrad.

Nenáročné turisticko-pútnické podujatie so zastávkami pri pamiatkach súvisiacich s veľkomoravským obdobím je spojené so zbieraním pečiatok do pútnických pasov, na základe ktorých dostane každý účastník púte certifikát o absolvovaní pútnickej cesty, informovalo Biskupstvo Nitra.  

Slávnosti Nitra, milá Nitra, ktoré sa už tradične organizujú v meste pod Zoborom začiatkom júla, vyjadrujú úctu k cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, vzdávajú hold výnimočným historickým i súčasným osobnostiam.

Rovnomenná hymnická pieseň a nitrianska znelka sú jednotiacim rámcom pre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré obyvatelia Nitry slávia aj ako svoje dni Nitranov.

Nitrianske slávnosti sa pred niekoľkými rokmi stali súčasťou programovej ponuky Cyrilo-metodskej cesty, ktorá v tomto roku získala certifikát Rady Európy a zaradila sa medzi jej 45 kultúrnych ciest. Cesta je komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v priestore strednej, južnej a východnej Európy. 

Televízia Nitrička

Forgot Password