U uhynutých labutí v okrese Nové Zámky potvrdili vtáčiu chrípku

Veterinári potvrdili v Novozámockom okrese výskyt vtáčej chrípky. Laboratóriá Veterinárneho ústavu Zvolen skúmali 5 uhynutých labutí, ktoré objavili na štrkoviskách v obciach Dvory nad Žitavou a Záhoň v Bánove.

Národné referenčné laboratórium potvrdilo vo všetkých vzorkách vírus vtáčej chrípky. „Metódou sekvenačnej analýzy sa zistilo, že ide o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorý v súčasnosti cirkuluje v populáciách migrujúcich a voľne žijúcich vtákov v Európe,“ informovalo mesto Nové Zámky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nové Zámky nariadila vykonanie aktualizácie zoznamu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov, ktoré sú chované v zajatí.

Chovatelia musia zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a RVPS zároveň zakázala premiestňovanie hydiny a iných vtákov z monitorovanej oblasti. Zakázané je tiež zhromažďovanie chovných vtákov na veľtrhoch, trhoch, výstavách či iných podujatiach. Nesmie sa loviť voľne žijúce vtáctvo a zakázané je i vypúšťanie pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

Televízia Nitrička

Forgot Password