Týždeň vedy a techniky sa uskutoční na UKF virtuálne

Fakulty pripravili viac ako dve desiatky aktivít.

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa aj tento rok zapojí do Týždňa vedy a techniky. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 však budú jednotlivé podujatia prebiehať virtuálne.

V poradí 17. ročník podujatia sa bude konať od 9. do 15. novembra. Päť fakúlt univerzity pripravilo celkovo 26 podujatí, ktoré budú prebiehať v online priestore prostredníctvom videokonferenčného systému Jitsi Meet.

Záujemcovia z radov odbornej a laickej verejnosti sa týmto spôsobom môžu zúčastniť na odborných prednáškach, besedách, súťažiach a výstavách. „Dostanú možnosť nahliadnuť do laboratórií na zaujímavé experimenty či sledovať dokumentárny film. Našou významnou cieľovou skupinou sú najmä mladí ľudia a študenti, ktorí môžu byť potenciálnymi uchádzačmi o štúdium a vedeckú prácu na UKF,“ uviedli organizátori.

foto ilustračná (zdroj: pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password