Týždeň dobrovoľníctva

Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, a tak nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám v Nitre.

foto zdroj: FB Nitrianske centrum dobrovoľníctva

V termíne od 16. do 22. septembra sa uskutoční celoslovenský Týždeň dobrovoľníctva. Tretí septembrový týždeň sa bude niesť v znamení pomáhania druhým. 

Jednotlivci i organizované skupiny

Dobrovoľníckych aktivít sa môže zúčastniť každý, kto by rád pomohol iným, stačí sa zaregistrovať. Zaregistrovať sa môžu jednotlivci, ale aj organizované skupiny. Následne si budú môcť vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa zapoja.

„Ak chcete priložiť ruku k dielu aj vy, stačí vyplniť registráciu a určiť si deň a činnosť, ktorej sa chcete venovať,“ uvádza Andrea Kosírová Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

foto zdroj: Nitrianske centrum dobrovoľníctva

V týchto dňoch sa na dobrovoľnícke aktivity môže prihlásiť aj verejnosť. Organizácie či školy sa ešte počas letných mesiacov mohli prihlásiť s konkrétnou naplánovanou aktivitou. V súčasnosti sa finalizujú programy v rámci jednotlivých krajov,” hovorí Andrea Hugáňová z Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra. V Nitre sa na tento projekt zatiaľ prihlásilo jedenásť organizácií a tri školy.

Najčastejšie aktivity

Najžiadanejšie aktivity sú vo vonkajšom prostredí, ako napríklad úprava prostredia, kosenie, maľovanie a iné. Medzi ďalšie obľúbené aktivity patrí pomoc ľuďom zo sociálnych zariadení. Dobrovoľníci chcú s týmito ľuďmi tráviť voľný čas či už rozhovormi alebo inými aktivitami.  

Minulý rok

Minulý rok sa dobrovoľníckeho týždňa v Nitre zúčastnilo 1111 dobrovoľníkov a dokopy odpracovali 1943 hodín. Zapojených bolo šestnásť organizácií a šesť škôl.

Tento rok

V roku 2019 majú dobrovoľníci na výber z týchto aktivít:

Program týždňa dobrovoľníctva (zdroj: ncdnitra.sk)

Televízia Nitrička

Forgot Password