Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia pokračujú aj v auguste

Od 7. júla až do polovice októbra prebieha v Nitrianskej galérii výstava s názvom Odkazy súčasného umenia, ktorá sa zameriava na diverzitu textilného výtvarného umenia z konca 20. a začiatku 21. storočia.

Na výstave nájdeme tvorbu deviatich autorov, ktorí sú vo svojom výstavnom prejave odlišní, no spája ich práca s textilným materiálom, postupmi a technikami. Mnohí objavili v ručnom spracovaní textílie spôsob ako vyjadriť svoje postoje, identitu či osobnú minulosť. 

Nájdeme tu imaginárne, figurálne a folklórne motívy popri tých architektonických a kartografických.

Návštevníci si môžu pozrieť tradičnú výšivku, tkanie, vyrezávanie a taktiež aj kresbu niťou či písanie slučkovým stehom. Rôznorodosť sa odráža aj vo vybraných materiáloch, ktoré pôvodne nemajú nič spoločné s mäkkou a poddajnou hmotou, no na zhmotnenie myšlienky sú neraz nenahraditeľné. 

Výstava je doplnená o hravé interaktívne úlohy a didaktické prvky. Súčasne bude prebiehať odborný a vzdelávací program, zameraný na interpretáciu diel – zbierkových predmetov galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Niekoľkomesačný program má za úlohu poukázať na nové trendy v súčasnom umení ako i priblížiť prácu s tradičnými technikami v nových súvislostiach.

Cieľom výstavy je taktiež prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením.

Edukačná časť projektu bude vrcholiť októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov tvorivých dielní, ktorá bude spojená s odovzdávaním cien najlepším tvorcom. 

Kristína Fáberová 

Televízia Nitrička

Forgot Password