Tvorba Miloša Koptáka v Nitrianskej galérii

Umelec študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie v ateliéri Dušana Kállaya.

Študoval tiež na École des Beaux Arts vo Francúzsku, založil Asociáciu ilus-trátorov (ASIL) a je spoluautorom projektu TOTO! je galéria. Miloš Kopták je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu a jeho diela boli vystavené v Českej republike, Nórsku, Južnej Kórei, Litve, Taliansku, Poľsku i Španielsku.

Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, ilustrácii, ale aj kresbe, koláži či objektom.

Celok tvorby Miloša Koptáka tvoria dva odlišné a uzavreté okruhy. Prvým je voľná tvorba, ktorá má vnútorne rôznorodú štruktúru a druhý okruh je tvorba ilustrátorská. Z výtvarného hľadiska má každá oblasť svoje špecifické vyjadrovacie prostriedky a aj napriek týmto dvom rozdielnym svetom sú tieto dve oblasti prepojené. Nie však vizuálnou stránkou, ale umeleckou ideou.

„Miloš Kopták je umelcom, ktorý sa snaží o vyjadrenie novej definície umeleckej formy, pričom s nadhľadom reflektuje myšlienky a odkazy ktoré prijímame z širokého spektra kultúrnej histórie. Ich tradičné významy a hodnoty vníma cez meniace spektrum časových vrstiev,“ uviedla Eva Trojanová, historička umenia a hosťujúca kurátorka TOTO! je galéria

Ako knižný ilustrátor spolupracuje s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami. Za svoje ilustrácie získal viaceré ocenenia. Výstava Koptákových diel v literárnej spolupráci s Petrom Uličným potrvá v Nitrianskej galérii do 27. februára.

Televízia Nitrička

Forgot Password