Tribečské múzeum pokračuje v tradícii prázdninového Leta v múzeu

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravilo počas letných prázdnin pokračovanie prázdninového podujatia Leto v múzeu VIII.

Podujatie je sprístupnené počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h v priestoroch múzea do 31. augusta, dĺžka programu je približne jeden a pol hodiny. „Hlavnými cieľmi je zvyšovať povedomie obyvateľstva o kultúrnom bohatstve, prehlbovať vedomosti a zručnosti z prírodovedných a spoločenskovedných oblastí a rozvoj výtvarného cítenia,“ informoval lektor múzea Ľubomír Opáth.

Pre kolektívy detí je pripravené pokračovanie Leta v múzeu pod názvom Po stopách Mayov. Súčasťou podujatia je pracovný list s otázkami, ktoré súvisia s prehliadkou expozície a aktuálne prebiehajúcich výstav.

Tvorivé  schopnosti si môžu návštevníci vyskúšať v dielničke pri výrobe hlinenej doštičky s motívom mayskej pyramídy. Okrem práce s hlinou si môžu vyrobiť mayský kalendár z papiera. Pohľad na prírodné zaujímavosti prináša expozícia Príroda stredného Ponitria, ktorá prostredníctvom zbierkových predmetov z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky, farebných fotografií, kresieb, textov a máp poskytuje pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry a fauny typických pre región stredného Ponitria. 

Výstava Čriepky času je pripravená pri príležitosti 60. výročia založenia múzea a približuje históriu jednotlivých oblastí jeho činnosti od založenia až po súčasnosť. Prostredníctvom zbierkových predmetov a informačných panelov prezentuje ukážky zbierok prírodovedných i spoločenskovedných odborov.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje kolekcia výrobkov zo zaniknutých uhrovských sklární, ktorá tvorí významnú súčasť historického zbierkového fondu múzea. 

Výstava športového charakteru (Ne)zabudnutí topoľčianski hádzanári približuje jeden z najúspešnejších športových kolektívov z Topoľčian od jeho založenia začiatkom 50. rokov až po súčasnosť. Návštevníci môžu vidieť množstvo ocenení, pohárov, nechýbajú majstrovské poháre z 90. rokov, keď klub trikrát získal majstrovský titul a v roku 1994 sa stal aj víťazom Slovenského pohára. 

zdroj titulnej foto: muzeum.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password