Týždeň mozgu v Krajskej knižnici Karola Kmeťka

Počas tohto si môže tréningy pamäti vyskúšať aj široká verejnosť.

Ide o aktivity, ktoré nad rámec každodenných činností podporujú udržiavanie a rozvoj kognitívnych funkcií ako pamäť, pozornosť, plánovanie či úsudok.

Teda funkcie, ktoré vplyvom zvyšujúceho sa veku môžu slabnúť. Kurzy sú zamerané na zlepšenie krátkodobej pamäti, cvičenia na prepojenie pravej a ľavej hemisféry, či pamäťové techniky, ktoré aj v bežnom živote pomôžu človeku zapamätať si údaje, informácie a to, čo potrebuje. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre od roku 2012 poskytuje návštevníkom v rámci registrácie možnosť zapojiť sa do takzvaných kurzov tréningu pamäti prebiehajúcich v cykloch, ale aj jednorazovo.

Tréningy pamäti sú primárne určené pre seniorov.

V krajskej knižnici sme však v minulom roku po prvýkrát úspešne zorganizovali aj skrátenú intenzívnejšiu verziu tréningu pre ľudí v produktívnom veku. Kurz pre záujemcov vo veku 30 – 60 rokov v súčasnosti pod názvom Mozgový jogging prebieha už druhý raz. Všetky kurzy trénovania pamäti v knižnici zabezpečuje zamestnankyňa knižnice, ktorá je zároveň v danej oblasti certifikovanou lektorkou.

Cvičenia si počas Týždňa mozgu, ktorý prebieha od 11. do 17. marca 2024, môže vyskúšať aj široká verejnosť.

Týždeň mozgu predstavuje celosvetovú kampaň zameranú na šírenie povedomia o význame a vedeckom poznávaní mozgu medzi verejnosťou. Na Slovensku koordináciu podujatia zabezpečuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť.

V krajskej knižnici sme si na tieto dni pripravili niekoľko aktivít. Okrem bežného tréningu pamäti pre seniorov pokračujeme s Mozgovým joggingom. V stredu budeme hádať české a slovenské hudobné hity. V rámci úseku odbornej literatúry pre dospelých bude počas celého týždňa v hlavnej budove pripravená výstava súvisiacej literatúry z fondu knižnice. Návštevníci tu zároveň nájdu pracovné listy a cvičenia, na ktorých si sami vyskúšajú, v akom stave ich kognitívne schopnosti sú.

Televízia Nitrička

Forgot Password